Hematologia powiększenie śledziony

Primary tabs

Bookmark to learn: Login to use bookmarks.

Statistics

'Repetition is the mother of all learning.'

Bookmark to learn: Login to use bookmarks.

Add to collection ... add Hematologia powiększenie śledziony to your collections:

Help using Flashcards ...just like in real life ;)

  1. Look at the card, do you know this one? Click to flip the card and check yourself.
  2. Mark card Right or Wrong, this card will be removed from the deck and your score kept.
  3. At any point you can Shuffle, Reveal cards and more via Deck controls.
  4. Continue to reveal the wrong cards until you have correctly answered the entire deck. Good job!
  5. Via the Actions button you can Shuffle, Unshuffle, Flip all Cards, Reset score, etc.
  6. Come back soon, we'll keep your score.
    “Repetition is the mother of all learning.”
  7. Signed in users can Create, Edit, Import, Export decks and more!.

Bookmark to learn: Login to use bookmarks.

Share via these services ...

Email this deck:

Right: #
Wrong: #
# Right & # Wrong of #

funkcje śledziony

-rola w zjawiskach immunologicznych:
*fagocytoza i niszczenie bakterii i obcych antygenów
*wytwarzanie przeciwciał przeciw rbc, wbc, plt
*gromadzenie elementów morfotycznych krwi - rezerwuar PLT - 1/3 puli
*cmentarzysko starych i rozpadający się rbc -> ich eliminacja
-zbiornik krwi w układzie ż.wrotnej
-w życiu płodowym/ chorobie - pozaszpikowa czynność hematopoetyczna

czy śledziona jest niezbędna do życia

nie

czym grozi brak śledziony?

zwiększenie ryzyka zakażeń krwiopochodnych

czy śledziona powinna być wyczuwalna poniżej lewego łuku żebrowego przy głębokim wdechu?

nie

jak odróżnić splenomegalię od neo żołądka / okrężnicy / trzustki / nerek?

śledziona ma ruchomość oddechową

infekcyjne przyczyny powiększenia śledziony

*posocznica
*ropień śledziony
*podostre bakteryjne zap wsierdzia
*salmonelloza
*mononukleoza
*cmv
*wzw
*gruźlica, malaria, histoplazmoza, schistosomatoza, leiszmanioza trzewna, brucelloza, AIDS

powiększenie śledziony w przebiegu nadciśnienia wrotnego - bloki

-blok wewnątrzwątrobowy - marskość wątroby
-przedwątrobowy - zakrzepica ż. wrotnej/ śledzionowej
-nadwątrobowy - z. Budda-Chiariego, zastoinowa niewydolność krążenia, zaciskające zap osierdzia

powiększenie śledziony w przebiegu chorób krwi

*anemie hemolityczne
*małopłytkowość immunologiczna
*neo ukł krwiotwórczego / chłonnego

powiększenie śledziony w przebiegu kolagenoz

-RZS - z. Felty'ego
-SLE

inne przyczyny powiększenia śledziony

-sarkoidoza, amyloidoza, ch spichrzeniowe, nadczynność tarczycy, torbiele, neo, przerzuty

najczęstsze przyczyny splenomegalii

*ostre i przewlekłe zakażenia bakteryjne, wirusowe, pasożytnicze

najczęstsza przyczyna nadciśnienia wrotnego

80-90% - blok wewnątrzwątrobowy - zatokowy wywołany marskością wątroby gł etio pozapalne/alkoholowe

Zespół Felty'ego

neutropenia + rzs + splenomegalia

najczęstsze przyczyny torbieli śledziony

pasożyty (bąblowiec)

choroba Gauchera

-splenomegalia + hepatomegalia
-spichrzanie w śledzionie, wątrobie i szpiku glukozyloceramidów
-hipersplenizm - małopłytkowość
-wzrost ALP
-zaburzenia czynności wątroby
-nacieki w płucach z nadciśnieniem płucnym

hipersplenizm

sekwestracja i nadmiernie rbc/ wbc / plt przez makrofagi śledzionowe -> szpik bogatokomórkowy z żywą odnową rbc (erytroblasty, retikulocytoza), wbc (przes w lewo), plt we krwi obwodowej
-może być wskazaniem do splenektomii
-może współistnieć ze splenomegalią

zawał śledziony

-u osób ze splenomegalią - neo hematolog / stany septyczne
-silny ból w L podżebrzu z promieniowaniem do L barku + tarcie torebki śledziony

pęknięcie śledziony

*pourazowe
*samoistne - powikłanie ostrych chorób zakaźnych
*silny ból w L podżebrzu z promieniowaniem do barku i szyi + objawy wstrząsu
*wyczuwalny guz okolicy L podżebrza + powiększanie obwodu brzucha
*wymagane natychmiastowe usunięcie

kiedy skierować do hematologa ze splenomegalią?

gdy podejrzenie choroby hematologicznej + limfadenopatia, zmiany w morfologii, zmiany narządowe