otolaryngologia - antybiotykoterapia

Primary tabs

Bookmark to learn: Login to use bookmarks.

Statistics

'Repetition is the mother of all learning.'

Bookmark to learn: Login to use bookmarks.

Add to collection ... add otolaryngologia - antybiotykoterapia to your collections:

Help using Flashcards ...just like in real life ;)

  1. Look at the card, do you know this one? Click to flip the card and check yourself.
  2. Mark card Right or Wrong, this card will be removed from the deck and your score kept.
  3. At any point you can Shuffle, Reveal cards and more via Deck controls.
  4. Continue to reveal the wrong cards until you have correctly answered the entire deck. Good job!
  5. Via the Actions button you can Shuffle, Unshuffle, Flip all Cards, Reset score, etc.
  6. Come back soon, we'll keep your score.
    “Repetition is the mother of all learning.”
  7. Signed in users can Create, Edit, Import, Export decks and more!.

Bookmark to learn: Login to use bookmarks.

Share via these services ...

Email this deck:

Right: #
Wrong: #
# Right & # Wrong of #

najczęstsze bakterie chorobotwórcze g.d.o.

-streptococcus pneumoniae
-haemophilus influenzae
-moraxella catarrhalis
rzadziej:
-streptococcus pyogenes
-staphylococcus aureus

przewlekłe - + beztlenowe

najczęstsze patogeny w OZUŚ

*streptococcus pneumoniae 40%
*haemophilus influenzae 30%
*moraxella catarrhalis 15%
rzadziej - paciorkowce gr A i B, gronkowiec złocisty (przewlekłe)

skala do oceny ryzyka zakażenia paciorkowcowego gardła

-skala Centora/McIsaaca
-skala Walsha

I rzut w zapaleniu gardła/migdałków wyw przez s.pyogenes

- fenoksymetylopenicylina >40 kg 2-3mlnj.m./25h w 2 dawkach 10 dni
<40 g - 100-200 tys j.m./kg w 2 dawkach 10 dni

leczenie zapalenia wyw s.pyogenes i.m.

benzylopenicylina benzatynowa - >40 kg 1,2 mln j.m/ raz
<40 kg - 600 tys. j.m. raz

leczenie skorygowane paciorkowcowego zapalenia gardła/migdałków

-nadwrażliwość na penicyliny
-cefadroksyl 1g/dobę 10 dni, <40 kg - 30mg/kg

leczenie paciorkowcowego zapalenia gardła/migdałków w nadwrażliwości natychmiastowej na b-laktamy

-klarytromycyna 250-500 mg co 12 h 10 dni (15mg/kg/24h)
-azytromycyna <40kg 12mg/kg raz dziennie 5 dni/20mg/kg raz dziennie 3 dni

leczenie nawrotu paciorkowcowego zap gardła/migdałków

-nieprzestrzeganie - i.m.
-nieskuteczne - cefadroksyl 10 dni
-bez zidentyfikowanej przyczyny - klindamycyna >40kg 300mg co 8 h, <40kg 20-30mg/kg/dobę 10 dni
ew.amoksycylina z kwasem klawulanowych - amoksy 850-1000m co 12h (75-90mg/kg/24h w 2 dawkach) 10 dni

ciężka postać nawracającego paciorkowcowego zapalenia gardła i migdałków

- 7 epizodów / rok
- 5 rocznie w ostatnich 3 latach
+T>38st, powiększone lub tkliwe węzły szyjne przednie, wysięk/nalot migdałków, pyogenes w bad mikrobiologicznym, antybiotykoterapia

leczenie OZUŚ z bólem w okresie początkowym

-ibuprofen/paracetamol

kiedy natychmiastowo antybiotyki w OZUŚ?

*<6m.ż
*dzieci - gorączka + wymioty
*<2rż z obustronnym
*z wysiękiem z ucha

I rzut w OZUŚ

-amoksycylina
>40kg 1500-2000 co 12 h 5 dni
<40 kg 75-90g/kg/24h w 2 dawkach 5 dni (<2rż 10 dni)

leczenie OZUŚ w reakcji uczuleniowej typu późnego na amoksy

*aksetyl cefuroksymu
>40 kg 2 x 500 mg 5 dni
<40 kg 30mg/kg/24h w 2 dawkach 5/10 dni

*ciężkie - ceftriakson i.v./i.m.

leczenie OZUŚ gdy brak odpowiedzi na amoksy/ wczesny nawrót

-amoksy z kwasem klawulanowym 10 dni 1500-2000mg amoksy 2 x dziennie (75-90mg/kg/24h)
-ceftriakson i.v./i.m.

kryteria różnicujące zakażenie wirusowe i bakteryjne zatok

->10 dni objawy
-pogorszenie po 5 dniach objawów

kiedy antybiotyk w zapaleniu zatok?

*intensywny ból twarzoczaszki i T>39st
*brak poprawy po 7-10dniach
*pogorszenie po wstępnej poprawie
*powikłania

I rzut w zapaleniu nosa i zatok

amoksycylina 10 dni?
>40kg 1500-2000mg co 12h
<40kg 75-90mg/kg/24h w 2 dawkach

leczenie skorygowane ostrego zapalenia zatok

amoksy z kwasem klawulanowym (dawka amoksy 1500-2000 mg co 12h 10 dni)

leczenie zapalenia zatok w nadwrażliwości nienatychmiastowej na penicyliny

-cefuroksym 2 x 500mg 10 dni (30mg/kg/24g w 2 dawkach)

leczenie zapalenia zatok w nadwrażliwości natychmiastowej na b-laktamy

*klarytromycyna 250-500mg 2 x dziennie (15mg/kg/24h)
*azytromycyna 250-500 1x1 3 dni (10mg/kg/24h)
5