otolaryngologia - diagnostyka foniatryczna

Primary tabs

Bookmark to learn: Login to use bookmarks.

Statistics

'Repetition is the mother of all learning.'

Bookmark to learn: Login to use bookmarks.

Add to collection ... add otolaryngologia - diagnostyka foniatryczna to your collections:

Help using Flashcards ...just like in real life ;)

  1. Look at the card, do you know this one? Click to flip the card and check yourself.
  2. Mark card Right or Wrong, this card will be removed from the deck and your score kept.
  3. At any point you can Shuffle, Reveal cards and more via Deck controls.
  4. Continue to reveal the wrong cards until you have correctly answered the entire deck. Good job!
  5. Via the Actions button you can Shuffle, Unshuffle, Flip all Cards, Reset score, etc.
  6. Come back soon, we'll keep your score.
    “Repetition is the mother of all learning.”
  7. Signed in users can Create, Edit, Import, Export decks and more!.

Bookmark to learn: Login to use bookmarks.

Share via these services ...

Email this deck:

Right: #
Wrong: #
# Right & # Wrong of #

stroboskopia

ocena fałdów głosowych w czasie fonacji
-laryngofiberoskop

częstotliwość głosu

ok 90-250 Hz

elektromiografia

-podczas stroboskopii
pozwala na różnicowanie między unieruchomieniem w stawie pierścienno-nalewkowym a poszerzeniem
fałdu głosowego + wskazuje na regenerację w niedowładzie + rozpoznanie czy dotknięty jest n. krtaniowy górny/ zwrotny
-ocena czynności n. krtaniowego górnego i dolnego
-prognoza przebiegu chorób nerwów/mm. krtani
-czynność mm. krtaniowych
-miejsce uszkodzenia nn. krtaniowych