Forntiden

Primary tabs

Peter Mägi's picture

KORTA FRÅGOR OM DEN NEOLITISKA REVOLUTIONEN

Subjects: 

Bookmark to learn: Login to use bookmarks.

Statistics

'Repetition is the mother of all learning.'

Bookmark to learn: Login to use bookmarks.

Add to collection ... add Forntiden to your collections:

Help using Flashcards ...just like in real life ;)

  1. Look at the card, do you know this one? Click to flip the card and check yourself.
  2. Mark card Right or Wrong, this card will be removed from the deck and your score kept.
  3. At any point you can Shuffle, Reveal cards and more via Deck controls.
  4. Continue to reveal the wrong cards until you have correctly answered the entire deck. Good job!
  5. Via the Actions button you can Shuffle, Unshuffle, Flip all Cards, Reset score, etc.
  6. Come back soon, we'll keep your score.
    “Repetition is the mother of all learning.”
  7. Signed in users can Create, Edit, Import, Export decks and more!.

Bookmark to learn: Login to use bookmarks.

Share via these services ...

Email this deck:

Right: #
Wrong: #
# Right & # Wrong of #

Övergången till jordbruk ca 10 000 f Kr brukar kallas?

Den neolitiska revolutionen

Man tror att övergången till jordbruk berodde på…

En förändring till ett fuktigare klimat

Innan man började bruka jorden livnärde man sig genom…

Jakt och insamling av föda

Jägarna & samlarna var nomader vilket betyder…

att de inte var bofasta, de flyttade runt.

För att hantverkare, religiösa och politiska ledare skall uppstå krävs…

ett överskott av mat

Nämn två nymodigheter som den neolitiska revolutionen innebar

Städer och krig

Varför uppstod skriftspråk?

För att hålla reda på all handel

Nämn 4 utvecklingsprocesser som började med den neolitiska revolutionen

Teknik, Specialisering, Hierarkier och Handel

Vad är gemensamt för de första högkulturerna?

De uppstod vid stora floder

Vad kallas det äldsta skriftspråket och när uppstod det?

Kilskrift

Ungefär när fanns den sumeriska högkulturen?

Mellan 3 500 och 2 500 f Kr

Ungefär när uppstod den egyptiska högkulturen?

Ca 3 000 f KrVad kallades den egyptiske härskaren?

Vem var Hammurabi (ca 1792-1750 f Kr)

Babylonisk kung och lagstiftare

Vad kallas ett sumeriskt tempel med torn?

Ziggurat

Vad krävs för att en kultur skall kallas högkultur?

Hög jordbruksproduktion

Mesopotamien låg mellan två floder. Vilka? Vilket land finns där idag?

Floder

Vid vilken flod uppstod den egyptiska högkulturen?

Nilen

Vid vilken flod uppstod den kinesiska högkulturen?

Huang He (Gula floden)

Vad innebar Hammurabis lag?

Straffet skulle motsvara brottet

Vad kallas det egyptiska skriftspråket?

Hieroglyfer

Vad innebär balsamering?

Att behandla en död kropp för att förhindra/fördröja förruttnelse

Ungefär när upphörde Egyptens storhetstid?

Ca 500 f Kr

När började man att använda sig av slavar?

Ca 8 000 f Kr

Vad betyder hierarki?

Rangordning med över- och underordnade

Vad betyder GLOBAL?

…gäller hela världen

Vad innebär svedjebruk?

Att röja och bränna skog för att kunna odla säd

Varför tror man att jordbrukets uppkomst berodde på klimatförändringar?

Den uppstod samtidigt på olika ställen i världenVad betyder NEOLITISK?

Vad betyder EVOLUTION

Gradvis övergång

Vad innebär DAGSVERKE?

Arbetsdag som invånarna var skyldiga att utföra åt härskaren

Subjects: